12
Berichten!
Laatste nieuws
 • Vanaf 1 januari 2018 vakantietoeslag verschuldigd over overwerk

  door Jan Oostveen

  Geplaatst op 10 October 2017

  In verband met het verschuldigd worden van minimumloon over meerwerk vervalt per 1 januari 2018 ook de bepaling volgens welke overwerk geen deel uitmaakt van het loon waarover het minimumloon en de vakantietoeslag moeten worden berekend. Daardoor is per 1 ...


  Lees verder
 • Fiscale gevolgen van de ‘earn-out’-regeling

  door Jan Oostveen

  Geplaatst op 21 June 2017

  Als een bv een dochtervennootschap verkoopt, kan zij bedingen dat de koper (een deel van) de verkoopprijs in termijnen betaalt. Daarbij kunnen de partijen afspreken dat het aantal en de hoogte van deze termijnen afhankelijk is van latere resultaten va ...


  Lees verder
 • Nieuwe regels faillissementswet per 1 juli 2017

  door Jan Oostveen

  Geplaatst op 19 June 2017

  De faillissementswet wordt per 1 juli a.s. aangepast. De curator krijgt een sterkere informatiepositie. Gaat u failliet dan krijgt u een algemene informatie- en medewerkingplicht tegenover de curator. Daarnaast wordt fraudebestrijding een wettelijke taak ...


  Lees verder
 • Pensioenontslagbeding en doorwerken na AOW-gerechtigde leeeftijd

  door Kantonrechter Amsterdam 24 maart 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:1678

  Geplaatst op 31 August 2016

  De werkgever die met een werknemer wil overeenkomen dat deze na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd door wil werken, kan dat het beste doen op basis van de reeds vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd bestaande arbeidsovereenkom ...


  Lees verder